Dow waardeert privacy

Uw privacy is voor ons van belang. Samen met ons wereldwijd beleid inzake gegevensbescherming/privacy legt dit online privacybeleid uit hoe The Dow Chemical Company of haar filialen die dit beleid tonen ("Dow", "wij", "ons" en "onze"), uw privacy beschermen wanneer u een bezoek brengt aan deze website en de websites van de filialen van Dow die dit online privacybeleid tonen. Dit beleid is van toepassing op "Persoonlijke informatie", informatie die u persoonlijk identificeert, afzonderlijk of in combinatie met overige informatie waarover wij beschikken.

Neem een moment de tijd om dit online privacybeleid te lezen. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie zoals uiteengezet in dit online privacybeleid. Neem ook een paar minuten de tijd om de rubriek Gebruiksvoorwaarden op onze website te lezen. Als u niet akkoord gaat met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie zoals uiteengezet in dit privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u deze website te verlaten en niet te gebruiken.

Dit online privacybeleid beschrijft welke soorten informatie we verzamelen en bijhouden wanneer u onze websites gebruikt, hoe deze informatie wordt gebruikt en met wie deze wordt gedeeld. Neem als u nog vragen hebt over dit online privacybeleid contact met ons op.

Dit online privacybeleid bevat het volgende:

Welke informatie we verzamelen
Hoe we uw informatie kunnen gebruiken en delen
Locatie van informatie
Gebruik van speciale functies of onderdelen van onze website
Privacy van kinderen
Beveiliging
Externe links
Wijzigingen in dit online privacybeleid
Uw keuzes
Toegang tot, bijwerken of corrigeren van uw persoonlijke informatie
Neem contact op met Dow

Welke informatie we verzamelen

Indien toegestaan door toepasselijk recht, kunnen we de volgende informatie verzamelen:

Informatie die u verstrekt. We verzamelen de persoonlijke informatie die u bewust verstrekt door een online formulier in te vullen, u aan te melden voor informatie of diensten, te solliciteren op een functie of die u anderszins naar ons stuurt. Bijvoorbeeld, als u zich aanmeldt om e-mailcommunicatie van één van onze bedrijven te ontvangen, verzamelen wij uw e-mailadres en eventuele gerelateerde informatie die u verstrekt. Als u met ons communiceert via de functie 'Neem contact met ons op', verzamelen we de informatie die u verstrekt wanneer u het formulier 'Neem contact met ons op' invult.

Aanvullende informatie. Van tijd tot tijd of waar van toepassing kunnen we de informatie die u ons verstrekt aanvullen met informatie uit andere bronnen, zoals informatie die uw adres valideert, informatie op basis van uw postcode of bedrijf, of informatie die wij hebben gebaseerd op uw relatie met Dow. Als u bijvoorbeeld een klant of leverancier van Dow bent, kunnen we de informatie die u online verstrekt aanvullen met informatie die u verstrekt via uw zakelijke relatie met Dow. Indien een gebruiker zich apart heeft aangemeld om informatie van Dow te ontvangen via haar marketingautomatiseringsplatform, Eloqua (een product van Oracle Corporation), kan deze informatie bovendien worden gedeeld met andere digitale tools om de algemene ervaring van de gebruiker met de webeigenschappen van Dow te verbeteren.

Informatie naar ons verzonden via uw webbrowser. We verzamelen informatie die automatisch door uw webbrowser naar ons wordt verzonden. Deze informatie omvat doorgaans uw internetprotocol (IP-)adres, de identiteit van uw internetprovider, de naam en versie van uw besturingssysteem en browser, de datum en tijd van uw bezoek, de pagina die u heeft gekoppeld aan Dow en de pagina's u bezoekt.

Cookies en andere technologieën. Dow kan "cookie"-technologie gebruiken op deze website. Een cookie bevat informatie die door een website wordt verzonden en bewaard op uw harde schijf of in tijdelijk geheugen. U kunt uw cookie-instellingen op uw internetbrowser wijzigen of onze cookies op elk gewenst moment verwijderen. We kunnen cookies gebruiken om uw voorkeuren op onze websites op te slaan of om statistieken te verzamelen die verband houden met het aantal bezoekers op onze websites en verzoeken om bestanden, de gebruikte browsers en overige geaggregeerde gegevens. Dow kan ook transparante pixels (bijv. GIF, PNG etc.) gebruiken om online reclame te beheren door informatie te verzamelen over welke reclame bezoekers naar onze websites leiden.

Analyse. Deze website maakt gebruik van Adobe Marketing Cloud-producten en Google Analytics, webanalyse-diensten die door Adobe Systems Incorporated "Adobe") en Google Inc. ("Google") worden verstrekt. Deze analytische diensten maken gebruik van "cookies"; tekstbestanden geplaatst op uw computer om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en bewaard door Adobe en Google op servers in de Verenigde Staten. Adobe en Google zullen deze informatie gebruiken voor het beoordelen van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over websiteactiviteiten voor webbedrijven en het aanbieden van overige diensten in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik. Adobe en Google kunnen deze informatie ook doorgeven aan derden indien dit wettelijk is verplicht, of wanneer dergelijke derden de informatie namens hen verwerken. Adobe en Google koppelen uw IP-adres niet aan overige gegevens waarover één van beide bedrijven beschikt. U mag het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar let op dat als u dit doet, u wellicht niet kunt beschikken over de volledige functionaliteit van deze website. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Adobe en Google op de wijze en voor de hierboven genoemde doeleinden.

Advertentie remarketing. Deze website maakt gebruik van Google AdWords, Facebook, LinkedIn, AddThis en Turn remarketingdiensten en eventueel andere diensten om reclame op websites van derden (inclusief Google) te richten tot eerdere bezoekers van onze site. Het kan betekenen dat we reclame richten tot eerdere bezoekers die geen taak op onze site hebben uitgevoerd, bijvoorbeeld door het contactformulier te gebruiken om een aanvraag in te dienen, of reclame te richten tot bezoekers die informatie hebben bekeken over onze producten. Dit kan zijn in de vorm van reclame op de zoekresultatenpagina van Google, een site in het Google Display Network of op een sociaal netwerk. Externe verkopers, inclusief Google, maken gebruik van cookies om reclame weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van een persoon aan de website van Dow. Uiteraard worden alle verzamelde gegevens gebruikt in overeenstemming met ons eigen privacybeleid, evenals het privacybeleid van de remarketingdiensten zelf.

U kunt voorkeuren instellen voor hoe Google reclame tot u richt met behulp van de pagina Google Ad Preferences, en als u wilt, kunt u zich volledig uitschrijven voor op interesses gebaseerde reclame via de cookie-instellingen of door permanent gebruik te maken van een browser plugin.

Hoe wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken en delen

Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mogen we de persoonlijke informatie die we verzamelen via onze website gebruiken:

 • om producten, informatie en diensten te verstrekken die u aanvraagt;
 • om u een effectieve klantenservice aan te bieden;
 • om de inhoud, functionaliteit, prestaties en bruikbaarheid van onze website te verbeteren;
 • om onze marketing- en promotie-inspanningen te verbeteren;
 • om technische ondersteuning en probleemoplossing te bieden; en
 • voor beveiligings-, krediet- of fraudepreventiedoeleinden;
 • voor elk ander doel dat is geïdentificeerd in een geldende privacyverklaring of overige overeenkomst die u hebt met Dow.

Indien toegestaan volgens toepasselijk recht, kunnen wij uw informatie delen zoals hieronder beschreven:

 • Binnen Dow. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met filialen van Dow voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit online privacybeleid.
 • Onze dienstverleners. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met bedrijven of organisaties, met inbegrip van dochterondernemingen, filialen en overige entiteiten die namens ons diensten verrichten, zoals dienstverleners van website-ondersteuning. In ieder geval moeten dergelijke derden voldoende privacybescherming inzetten en mag de informatie alleen worden gebruikt voor het verlenen van diensten aan Dow.
 • Zakelijke transacties en overdrachten. Dow kan één of meer van haar activiteiten kopen, verkopen, vormen of anderszins één of meer van haar bedrijven reorganiseren, of aandelen of activa verkopen, bijvoorbeeld als gevolg van een verkoop, fusie, reorganisatie of faillissement. Een dergelijke transactie kan betrekking hebben op het openbaar maken van uw informatie aan potentiële kopers of partners die een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend met Dow.
 • Naleving van wetten en bescherming van onze rechten en de rechten van anderen. We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken wanneer we in goed vertrouwen van mening zijn dat openbaarmaking passend is om te voldoen aan de wet, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. We kunnen ook persoonlijke informatie bekendmaken om samen te werken met een overheidsonderzoek; om een mogelijk misdrijf te voorkomen of onderzoeken, zoals fraude of identiteitsdiefstal; onze online gebruiksvoorwaarden of overige afspraken af te dwingen of toe te passen; of onze eigen rechten of eigendommen of de rechten, het eigendom of de veiligheid van onze gebruikers of anderen te beschermen.

We gebruiken uw persoonlijke informatie niet om product- of promotionele reclame te verzenden, tenzij u ermee heeft ingestemd product- of promotionele reclame te ontvangen. Anders dan de hierboven beschreven doeleinden, verstrekt of verkoopt Dow uw persoonlijke informatie niet aan derden.

Locatie van informatie

Dow is een wereldwijde organisatie met haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Onze servers, databases en dienstverleners zijn gevestigd in de Verenigde Staten en andere landen. Verschillende landen hebben verschillende privacywetten en eisen, en sommige landen, waaronder de Verenigde Staten, kunnen minder wettelijke bescherming bieden voor uw persoonlijke informatie dan andere. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruik en de overdracht van uw persoonlijke informatie in of naar de Verenigde Staten of andere landen voor de doeleinden die in dit online privacybeleid worden beschreven.

Gebruik van speciale functies of onderdelen van onze website

Sommige van onze websites bevatten speciale functies, zoals enquêtes, gelicentieerde content; of een online winkel; of met een wachtwoord beveiligde onderdelen, zoals een onderdeel speciaal voor klanten of een loopbaanonderdeel. Dit online privacybeleid kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacyverklaringen die specifiek zijn voor en worden weergegeven op de afzonderlijke websites van Dow, waaronder maar niet beperkt tot onze beleggers- en loopbaansites. Over het algemeen geven deze verklaringen details over de persoonlijke informatie die we verzamelen of niet verzamelen op bepaalde pagina's of onderdelen van een website, waarom we die informatie nodig hebben en keuzes die u hebt over het gebruik van die informatie.

Wanneer u zich aanmeldt om een speciale functie of met een wachtwoord beveiligd onderdeel te gebruiken, wordt u gevraagd om in te stemmen met speciale voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de speciale functie of het met een wachtwoord beveiligde onderdeel. In dergelijke gevallen wordt u gevraagd uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de speciale voorwaarden, bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken of op een knop te klikken met de tekst ‚Ik ga akkoord’. Dit type overeenkomst wordt ook wel een "click-through"-overeenkomst genoemd. Als één van de voorwaarden van een click-through-overeenkomst of een overige overeenkomst tussen u en Dow verschilt van de voorwaarden van dit online privacybeleid, zullen de voorwaarden van die overeenkomst gelden voor dit online privacybeleid.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust informatie van kinderen om onze producten of diensten te verkopen of te promoten. We organiseren opleidingsprogramma's in de wetenschap voor studenten en docenten in onze gemeenschappen, maar we nodigen geen minderjarigen uit om contact met ons op te nemen of handmatig persoonlijke gegevens te verstrekken. Bezoekers moeten 18 jaar of ouder zijn om registratie- of onderzoeksinformatie in te dienen. Ouders of wettelijke voogden kunnen zich aanmelden om informatie te verkrijgen of deel te nemen aan een onderzoek namens hun kinderen. Als u van mening bent dat een kind onder de leeftijd van 18 jaar persoonlijke contactgegevens heeft gestuurd naar Dow, neem dan direct contact met ons op op het onderstaande adres en we zullen redelijke inspanningen leveren om die informatie onmiddellijk uit onze databases te verwijderen.

Beveiliging

We nemen commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beveiliging van uw persoonlijke informatie. We verzoeken gebruikers om voorzichtig te zijn met persoonlijke informatie tijdens het gebruik van het internet.

SSL-beveiliging. Sommige met een wachtwoord beveiligde onderdelen van onze website vereisen dat een veilige verbinding tussen uw computer en onze server tot stand wordt gebracht. We maken gebruik van een encryptietechnologie genaamd Secure Socket Layers (SSL). Een veilige verbinding wordt gehandhaafd totdat u het beveiligde onderdeel van de site verlaat. Hoewel we gebruikmaken van SSL-encryptie om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beveiligen terwijl het via het internet reist, bestaat "perfecte beveiliging" niet op het internet en kunnen we de veiligheid niet garanderen om persoonlijke gegevens via het internet te verzenden.

Wachtwoordbeveiliging. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden. We hebben het recht om aan te nemen dat iedereen die toegang heeft tot één van onze websites met een wachtwoord dat aan u is toegewezen het recht heeft om dit te doen. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de activiteiten van iedereen die toegang heeft tot onze website door gebruik te maken van een wachtwoord dat aan u is toegewezen, ook al is de persoon niet door u geautoriseerd. Als u reden hebt om te geloven dat de veiligheid van uw wachtwoord niet langer is gegarandeerd of dat uw wachtwoord zonder uw toestemming wordt gebruikt, moet u het onmiddellijk wijzigen met behulp van de functionaliteit op de site.

Externe links

Sommige van onze websites kunnen links bevatten naar andere websites op het internet die niet onder de controle zijn van of worden onderhouden door Dow. Dergelijke links vormen geen goedkeuring door Dow van die websites, de weergegeven inhoud of de personen of entiteiten die daarmee samenhangen. Door een gekoppelde website te bezoeken vanaf een Dow-website, erkent u dat Dow deze links uitsluitend voor uw gemak aan u aanbiedt, en stemt u ermee in dat Dow niet verantwoordelijk is voor de content van dergelijke websites. Externe sites zijn onderworpen aan hun eigen voorwaarden en beleid, en worden niet geregeld door Dow's online privacybeleid, gebruiksvoorwaarden, toegankelijkheidsverklaring of overige voorwaarden en beleid.

Wijzigingen in dit online privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit online privacybeleid en verwante bedrijfspraktijken op elk moment te wijzigen door de bijgewerkte tekst op deze site te plaatsen en de ingangsdatum onderaan deze pagina bij te werken. Naarmate we nieuwe functies en functionaliteiten toevoegen aan onze websites of Dow-beleid of toepasselijke wetten worden aangepast, is het mogelijk dat we dit online privacybeleid moeten updaten of herzien. We behouden ons het recht voor om dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te doen door een herziene versie op onze website te plaatsen. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum waarop we een herziene versie op onze website plaatsen. Uw gebruik van één van onze websites na een dergelijke wijziging vormt uw instemming met de voorwaarden van het herziene online privacybeleid. Om deze reden is het van belang dat u dit online privacybeleid regelmatig raadpleegt.

Uw keuzes

We respecteren uw recht om keuzes te maken over de manieren waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. In sommige gevallen vragen wij u om uw keuzes aan te geven op het moment dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen. Als u e-mail- of marketingcommunicatie ontvangt, kunt u zich op elk gewenst moment "uitschrijven" van het ontvangen van e-mail en overige communicatie van ons door gebruik te maken van de uitschrijvingsfunctie die is opgenomen in de e-mails die we verzenden. Als u een klant van Dow-producten bent, behouden wij ons het recht voor om contact met u op te nemen met betrekking tot gezondheid en veiligheid, van toepassing zijnde bepalingen of het beheer van ons product.

Toegang tot, bijwerken of corrigeren van uw persoonlijke informatie

Als u een account of een persoonlijk profiel op één van onze websites hebt aangemaakt, kunt u sommige of alle persoonlijke informatie van uw accountinstellingen of profielpagina openen en bijwerken. Als u overige persoonlijke informatie wilt openen, bijwerken of corrigeren, neem dan contact met ons op. We zullen contact met u opnemen en vragen naar aanvullende informatie om uw identiteit te verifiëren. In de meeste gevallen zullen wij de informatie zoals verzocht bijwerken. In sommige gevallen kunnen we uw verzoek echter beperken of weigeren indien toegestaan of vereist door de wet of als we uw identiteit niet kunnen verifiëren.

Neem contact op met Dow

Hebt u vragen over dit online privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan telefonisch contact met ons op via de nummers vermeld op http://www.dow.com/assistance/dowcig.htm. U kunt ook via een online formulier contact met ons opnemen op http://www.dow.com/assistance/thoughts.htm of via ons e-mailadres dowcig@dow.com. U kunt ook correspondentie verzenden naar:

In Canada:
Dow Chemical Canada ULC.
Privacy Officer
2400- 215 2 ST SW Calgary AB T2P 1M4
403-267-3527
burt@dow.com 

Dow AgroSciences Canada Inc.
Privacy Officer
2100- 450 1 ST SW Calgary AB T2P 5H1
403-735-8861
saudette@dow.com

In Europa:
Dow Customer Information Group
Prins Boudewijnlaan 41
B-2650 Edegem
België

In Azië-Pacific:
Dow Chemical Malaysia Sdn Bhd
Level 6, CP Tower, Jalan 16/11
Pusat Dagang, Section 16
46350 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Maleisië

In Latijns-Amerika:
Dow Quimica S.A. 
Rua Alexandre Dumas 1671 
Chacara Santo Antonio 
São Paulo 
Brazilië 04717-903

Als u zich zorgen maakt dat iemand die met Dow is aangesloten uw informatie heeft gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met dit online privacybeleid; op zoek bent naar advies met betrekking tot de zakelijke gedragscode van Dow; of mogelijke onethische zakelijke praktijken of overige overtredingen van onze gedragscode wilt melden, neem dan contact op met de Dow EthicsLine. De EthicsLine van Dow kan worden bereikt via een gratis hulplijn, met meertalige mogelijkheden, 24 uur per dag, 7 dagen per week, wereldwijd. De Dow EthicsLine kan ook worden bereikt via een online formulier dat de mogelijkheid biedt om een schriftelijke melding in te dienen. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met het Office of Ethics and Compliance op 989-636-2544 of via e-mail Ethics@Dow.com.

Ingangsdatum: 1 november 2016