California Şeffaflık Kanunu Açıklaması

CALIFORNIA 2010 TARİHLİ TEDARİK ZİNCİRLERİNDE ŞEFFAFLIK KANUNU UYARINCA GEREKEN AÇIKLAMALAR

Dow Chemical Company (“Dow”), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinde imza sahibidir ve insan hakları ve işgücü ile ilgili olanlar dâhil olmak üzere 10 evrensel olarak kabul edilen ilkeye uyan sosyal olarak sorumlu davranışın desteklenmesine kararlıdır: (4) zorunlu ve zorlayıcı işgücünün her şeklinin kaldırılması ve (5) çocuk işgücünün yürürlükten kaldırılması. Bu ilkeler, tam anlamıyla Elmas Standardı – (“Kurallar”) yoluyla işlenmiştir. Tedarik zinciri yönetimine ilişkin doğrudan sorumluluğa sahip olanlar dâhil olmak üzere Dow'ın ve iştiraklerinin tüm çalışanlarının bu Kuralları bilmeleri ve uymaları beklenmektedir. Kuralların içeriği ve uygulaması konusunda titiz bir eğitimin verilmesi her bir çalışan için zorunludur ve her bir çalışan düzenli olarak Kuralları okuduklarını ve kabul ettiklerini onaylamalıdır. Dow, tüm potansiyel hukuki ve Kurallar ihlallerini ciddi biçimde ele alır ve saygılı, gizli ve adil biçimde araştırır. Bir çalışanın Kural ihlali yaptığına dair bir iddia ispat edildiğinde, uygun bir yönetim ekibi araştırma bulgularını gözden geçirmek ve nihai bir sonuca ulaşmak için toplanır. Disiplin işlemi ihlalin ciddiyeti ile tutarlı biçimde sözlü veya yazılı uyarıyı, iş akdinin ücretsiz olarak askıya alınmasını, ikramiye veya hisse senedi opsionlarının kaybı veya azaltılması, pozisyon/kademe düşürmeyi veya en ciddi suçlar veya yinelenen suistimal için, iş akdini feshini içerebilir. Dow Kuralları aşağıdakileri belirtir:

İnsan haklarına ve itibarına saygı işimizin dönüm noktasıdır.

 • Zorlayıcı ve isteğe bağlı olmayan işgücünü kullanmayız.
 • Tüm geçerli çocuk işgücü kanunlarına uyarız.
  Ancak Dow'ın bağlılığı burada sona ermez. Bu amaçla, Mart 2011'de Dow ile çalışırken tedarikçiye ilişkin temel prensipleri açıkça ifade eden Dow Tedarikçiler için İş Davranış Kurallarını (“Tedarikçi Kuralları”) ortaya koymuştur. Tedarikçi Kuralları, Mart 2011'de dünya genelindeki 35.000 Dow tedarikçisine gönderilmiş ve Dow.com adresinde yayımlanmıştır. Diğer hususların yanında, Tedarikçi Kuralları Dow'ın İnsan Hakları ve İşgücü bakımından beklentilerini belirtmektedir:
 • Hiçbir Zorunlu ve Zorlayıcı İşgücünün Kullanılmaması: Tedarikçiler, hapishane işgücü, ödünç işçilik, bağımlı emek veya modern kölelik dâhil olmak üzere zorunlu veya zorlayıcı işgücünü kullanmayacaktır.
 • Hiçbir Taciz ve İşgücü Suistimalinin Olmaması: Tedarikçiler, çalışanlarının psikolojik, sözlü, cinsel veya fiziksel tacize veya herhangi bir şekilde suistimale tâbi olmamasını sağlayacak ve çalışanların tacizi ve suistimali konusunda tüm geçerli kanunlara uyacaktır.
 • Hiçbir Çocuk İşgücünün Kullanılmaması: Tedarikçiler, tüm geçerli çocuk işgücü kanunlarına uyacaktır.
  Tedarikçi Kuralları, Dow'ın kendisinin ve tedarikçilerinin uyumunu sağlamaya yönelik Tedarikçilerinin sistemlerine ve prosedürlerine ilişki beklentilerini ve uymamanın potansiyel sonuçlarını da ayrıntılandırır:
 • Uyum: Dow bu Kurallarda belirtilen politikalar, eğitim, izleme ve denetim mekanizmaları dâhil olmak üzere, tedarikçilerinin geçerli kanunlara ve ilkelere uyumunu desteklemek için sistemleri ve kontrolleri uygulamalarını bekler. Tedarikçiler ayrıca Dow'a mal ve hizmetleri sağlama konusunda birlikte çalıştıkları alt yüklenicilere ve tedarikçilere yönelik bu veya benzer ilkeleri de uygulamalıdır. Dow, tedarikçilerin bu Kurallara uyumunu değerlendirme ve izleme hakkını saklı tutar. Bu Kurallara uymayan tedarikçilerden düzeltici işlemleri uygulamaları beklenir aksi durumda, gelecekte iş yapmak için değerlendirmeye alınmayabilirler.

  Dow'ın standart sipariş emirleri ve sözleşme şablonlarının çoğunluğu, tüm yeni Dow tedarikçilerinin Tedarikçi Kurallarına uymaları gerektiğine dair bir niyetle, tedarikçilerin Tedarikçi Kuralları ile uyumlarını gerektirecek yeni hükümleri dâhil etmek için güncellenmiştir. Mevcut sözleşmelerin yenileme süresi geldikçe, Dow benzer hükümleri eklemeyi amaçlamaktadır. Ek olarak, Dow'ın Tedarikçi Kuralları lansmanının sonraki aşamalarının bir parçası olarak ve Tedarikçilerin daha iyi öğrenmeleri nedeniyle, Dow şu anda uyum sertifikalarını, öz değerlendirmeleri ve/veya uyum denetimlerini zorunlu kılıp kılmama konusunu şu anda değerlendirmektedir. Hâlihazırda, Dow yeni tedarikçiler için sıkı bir iç tedarikçi yeterlilik sürecini kullanmaktadır. Gelecekteki değerlendirmelerin doğrulanacağı veya tedarikçi denetimlerinin bağımsız üçüncü taraflarca yapılacağı veya hiçbir denetimin duyurulmayacağı bakımından henüz hiçbir karar verilmemiştir.