Warunki użytkowania

UWAGA: Pomimo że informacje i zalecenia zamieszczone na niniejszej stronie internetowej (zwane dalej „Informacjami") podano w dobrej wierze, zakładając, że są one poprawne, Dow Chemical Company nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do kompletności bądź dokładności Informacji.

Informacje podaje się pod warunkiem, że przed ich wykorzystaniem osoby je otrzymujące we własnym zakresie ocenią ich przydatność do danych celów. Dow Chemical Company w żadnym razie nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z wykorzystania Informacji lub opierania się na nich bądź z zastosowania produktu, którego Informacje dotyczą.

Żadnych zawartych tu informacji nie należy rozumieć jako zalecenia do stosowania produktu, procesu, urządzenia lub formuły z naruszeniem jakiegokolwiek patentu, a Dow Chemical Company nie składa żadnych (bezpośrednich lub dorozumianych) oświadczeń ani gwarancji, że ich stosowanie nie będzie naruszać żadnego patentu.

NIE SKŁADA SIĘ JEDNOCZEŚNIE ŻADNYCH (BEZPOŚREDNICH LUB DOROZUMIANYCH) OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ANI ŻADNYCH INNYCH W ODNIESIENIU DO INFORMACJI LUB PRODUKTU, KTÓREGO INFORMACJE DOTYCZĄ.

Dow Chemical Company nie składa zobowiązania do aktualizowania lub korygowania informacji zamieszczanych w Internecie lub na przedmiotowym serwerze WWW.

Zewnętrzne strony internetowe podlegają własnym warunkom i polityce, a nie podlegają wprowadzonym przez Dow polityce ochrony prywatności, warunkom użytkowania strony internetowej, oświadczeniu o dostępności ani innym warunkom i politykom.