Oświadczenie o dostępności

Celem firmy Dow jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy ludzie będą mogli korzystać z naszej witryny internetowej, bez względu na swoje umiejętności.

Technologie wspomagające, służące zaspokajaniu potrzeb

Chociaż wiele dokumentów i aplikacji na tej stronie internetowej można obsługiwać za pomocą urządzeń do odczytu maszynowego, niektóre starsze dokumenty i aplikacje nie zapewniają takiej możliwości. Trwają prace nad modernizacją i/lub aktualizacją niedostępnych informacji.

Witryna została stworzona do użycia w obecnym stanie. Aby zmaksymalizować dostęp do naszej strony internetowej, użytkownicy mogą dostosować komputery do własnych potrzeb, na przykład w zakresie czytników ekranu, zmian w konfiguracji kolorów lub zwiększenia rozmiaru czcionki.

Aby dowiedzieć się więcej o niektórych zasobach mogących pomóc w korzystaniu z naszej strony internetowej, zalecamy odwiedzenie witryny www.askjan.org.

Ograniczenia dostępności naszej strony internetowej

Mimo że zrobiliśmy wiele, aby zapewnić dostępność niniejszej strony, mogą wystąpić pewne ograniczenia:

  • Choć naszym celem jest jasna i zwięzła komunikacja, niektóre artykuły mogą wymagać uzasadnionego poziomu wiedzy technicznej ze względu na złożoność naszej firmy.
  • Niniejsza strona internetowa została opracowana i jest utrzymywana z zastosowaniem wytycznych Konsorcjum WWW (W3C) dotyczących dostępności. Witryna nie została w pełni przetestowana pod kątem używania przez osoby niepełnosprawne.

Prosimy o informacje w przypadku problemów podczas korzystania z niniejszej strony internetowej

W przypadku napotkania trudności w dostępie do informacji lub potrzeby zamieszczenia dodatkowych informacji na tej stronie prosimy o kontakt. Mile widziane są wszelkie konstruktywne informacje zwrotne dotyczące dostępności lub użyteczności niniejszej witryny i zostaną one dokładnie rozpatrzone.

Informacje o dostępności w przypadku ofert zatrudnienia:

Cenimy różnorodne doświadczenia, pochodzenie i punkty widzenia wśród naszych pracowników i postrzegamy je w kategoriach przewagi konkurencyjnej. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Różnorodność i integracja firmy Dow Chemical Company.

Zachęcamy do zwrócenia się o uzasadnione dostosowanie, jeżeli nie jesteś w stanie lub masz ograniczoną możliwość korzystania z witryny kariery Dow Chemical Careers lub uzyskania dostępu do niej.

Wnioski o dostosowanie można składać telefonicznie pod numerem 1-800-523-3945, wybierając opcję 1 lub wysyłając faks pod numer 989-636-3674.

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 5 listopada 2015 r.