Kullanım Şartları

UYARI: Bu İnternet sitesindeki bilgi ve öneriler (bundan sonra “Bilgi”) iyi niyetli ve doğru olduğuna inanılarak sunulmasına rağmen, The Dow Chemical Company, bilginin tam veya doğru olması bakımından hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.

Bilgi, bunu alan kişilerin kullanımdan önce kendi amaçlarına uygunluğu bakımından kendi tespitlerini yapmaları koşuluna bağlı olarak verilmektedir. The Dow Chemical Company hiçbir durumda bilginin veya Bilginin atıfta bulunduğu ürünün kullanımından veya güven duyulmasından kaynaklanan herhangi bir nitelikteki zarardan sorumlu olmayacaktır.

Burada verilen hiçbir husus, herhangi bir ürünü, prosesi, ekipmanı veya formülasyonu herhangi bir patentin hilafına kullanmaya yönelik bir öneri olarak yorumlanmayacak ve Dow Chemical Company bununla ilgili kullanımın herhangi bir patenti ihlal etmeyeceğine dair açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.

BİLGİ VEYA BİLGİNİN ATIFTA BULUNDUĞU ÜRÜN BAĞLAMINDA TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA DİĞER BİR NİTELİKTE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNULMAMAKTA VEYA GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.

The Dow Chemical Company İnternette veya bu World-Wide Web sunucusunda görünen herhangi bilgiyi güncellemeye veya düzeltmeye yönelik hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.
Harici siteler, kendi şartları ve politikaları ile yönetilir ve Dow'un gizlilik politikası, web sitesi kullanım şartları, erişilebilirlik açıklaması veya diğer şartlar ve politikalar ile yönetilmez.