Legea privind comunicarea şi transparenţa din California

COMUNICĂRI OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU LEGEA TRANSPARENȚEI ÎN LANȚUL DE DISTRIBUȚIE DIN CALIFORNIA DIN ANUL 2010

Dow Chemical Company („Dow") este semnatară a Pactului Global al Națiunilor Unite și s-a angajat să promoveze o conduită responsabilă din punct de vedere social care se aliniază celor 10 principii universal acceptate, inclusiv celor cu privire la drepturile omului și muncă: (4) eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie (5) și abolirea efectivă a muncii copiilor. Aceste principii sunt incluse în cadrul Standardului Diamant — („Codul"). Se consideră că toţi angajaţii Dow și ai filialelor sale, inclusiv cei care au responsabilități directe cu privire la administrarea lanțului de distribuție, cunosc şi respectă acest Cod. Este obligatoriu ca fiecare angajat să beneficieze de instruire riguroasă cu privire la conținutul și aplicarea Codului, fiecare angajat având obligaţia să confirme periodic că a citit și este de acord să respecte Codul. Dow ia în serios și investighează în întregime toate încălcările potențiale ale legii sau ale Codului, în mod respectuos, confidențial și corect. Atunci când se confirmă o acuzație cu privire la încălcarea Codului de către un angajat, o echipă adecvată de conducere se întrunește pentru a analiza rezultatele investigației și pentru a lua o hotărâre cu privire la rezultatul final. În funcție de gravitatea încălcării, măsurile disciplinare pot să includă avertizare verbală sau scrisă, suspendare cu sau fără plată, pierderea sau reducerea primelor sau a opțiunilor de acțiuni, retrogradare sau, pentru cele mai grave abateri sau abateri repetate, desfacerea contractului de muncă. Codul implementat de Dow prevede:

Respectul pentru drepturile și demnitatea omului reprezintă o piatră de temelie a companiei noastre.

  • Nu utilizăm muncă forțată sau involuntară.
  • Respectăm toate legile aplicabile cu privire la munca copiilor.

Angajamentul companiei Dow însă nu se încheie aici. În acest scop, în luna martie 2011 Dow a făcut public Codul de conduită în afaceri pentru furnizori („Codul furnizorului"), care articulează în mod clar principiile de bază pentru comportamentul furnizorului în raporturile de muncă cu Dow. Codul furnizorului a fost trimis la peste 35.000 de furnizori Dow din întreaga lume în luna martie 2011 și a fost publicat pe Dow.com. Între altele, Codul furnizorului stabilește așteptările Companiei Dow cu privire la Drepturile omului și la muncă:

  • Interdicţia de a folosi muncă forțată sau obligatorie: Furnizorii nu vor folosi munca forțată sau involuntară, inclusiv forța de muncă din închisori, muncă pentru plata datoriilor, munca obligatorie sau sclavia.
  • Interdicţia de hărțuire sau abuz al muncii: Furnizorii se vor asigura că angajații lor nu sunt supuși hărțuirii psihologice, verbale, sexuale sau fizice, sau niciunei forme de abuz, și vor respecta toate legile aplicabile privind hărțuirea și abuzul angajaților.
  • Interdicţia de a folosi munca copiilor: Furnizorii vor respecta toate legile aplicabile cu privire la munca copiilor.

    Codul furnizorului detaliază, de asemenea, pretenţiile companiei Dow cu privire la sistemele și procedurile Furnizorilor pentru a asigura conformitatea pentru ei înșiși și pentru furnizorii săi, precum și consecințele potențiale ale neconformității:
  • Conformitate: Dow pretinde ca furnizorii să implementeze sisteme și controale în vederea respectării legilor aplicabile și principiilor enunțate în acest Cod, inclusiv politicile și mecanismele de instruire, monitorizare și auditare. Furnizorii trebuie, de asemenea, să aplice aceste principii sau principii similare subcontractanților și furnizorilor cu care lucrează pentru furnizarea de bunuri și servicii către Dow. Dow își rezervă dreptul de a evalua și monitoriza conformitatea furnizorilor cu acest Cod. Furnizorii care nu respectă acest Cod trebuie să implementeze acțiuni corective, în caz contrar nu vor mai fi luați în considerare pentru afaceri pe viitor.

Majoritatea comenzilor standard de achiziție și a modelelor de contract ale Companiei Dow au fost actualizate pentru a include noi prevederi care să impună respectarea de către furnizori a Codului furnizorului, cu intenția ca toți noii furnizori Dow să respecte acest cod. Pe măsură ce contractele existente vor trebui reînnoite, Dow intenționează să adauge prevederi similare. În plus, în cadrul următoarelor etape ale lansării de către Dow a Codului furnizorului și pe măsură ce furnizorii se mai obișnuiesc, Dow evaluează în prezent nevoia de a solicita certificări de conformitate, autoevaluări și/sau audituri de conformitate. În prezent, pentru noii furnizori, Dow utilizează un proces stringent de calificare a furnizorilor interni. Nu s-a luat încă nicio decizie cu privire la verificarea evaluărilor viitoare, sau cu privire la efectuarea auditurilor furnizorilor de către terțe părți, sau dacă auditurile vor fi neanunțate.