Uvjeti upotrebe

OBAVIJEST: Iako su informacije i preporuke na ovoj mrežnoj stranici (dalje u tekstu: „Informacije“) predstavljeni u dobroj vjeri i vjerujemo da su točne, Dow Chemicals na jamči njihovu potpunost i točnost.

Informacije se daju pod uvjetom da će osobe koje su ih dobile, donijeti svoje vlastite odluke u vezi prikladnosti za svoje potrebe prije njihove upotrebe. Ni u kom slučaju kompanija Dow Chemicals nije odgovorna za naknade štete bilo koje vrste koje su posljedice upotrebe ili oslanjanja na informacije ili proizvode na koje se informacija odnosi.

Ništa u ovom dokumentu ne može se tumačiti kao preporuka za upotrebu ni jednog proizvoda, procesa, opreme ili formula u sukobu s nijednim patentom, i kompanija Dow Chemicals ne daje nikakvo izričito ili prešutno jamstvo da upotreba tih informacija neće kršiti patente.

OVAJ DOKUMENT NE PREDSTAVLJA NIKAKVO IZRIČITO ILI PREŠUTNO JAMSTVO ZA PRIKLADNOST PROIZVODA ZA REDOVITU ILI POSEBNU UPOTREBU ILI PROMET ILI BILO KOJE DRUGO JAMSTVO U VEZI INFORMACIJE ILI PROIZVODA NA KOJI SE INFORMACIJA ODNOSI.

Kompanija Dow Chemical ne obavezuje se da će ažurirati ili ispraviti bilo koju informaciju koja se pojavljuje na internetu ili na ovoj mrežnoj stranici.

Vanjske mrežne stranice uređene su na osnovu nekih drugih uvjeta i politika i na njih se ne odnosi politika privatnosti, uvjeti za upotrebu mrežne stranice, izjava o dostupnosti ili drugi uvjeti i politike kompanije Dow.