Podmínky použití

UPOZORNĚNÍ: Přestože jsou informace a doporučení na této internetové webové stránce (dále „informace“) prezentovány v dobré víře a věříme, že jsou správné, společnost The Dow Chemical Company neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky úplnosti nebo přesnosti těchto informací.

Informace jsou poskytnuty za podmínky, že osoby, které je obdrží, před jejich využitím samy zváží jejich vhodnost k daným účelům. V žádném případě nebude společnost The Dow Chemical Company odpovědná za jakékoliv škody, vzniklé kvůli využití nebo spolehnutí se na informace nebo na přípravek, který informace zmiňují.

Nic obsaženo níže nemá být vykládáno jako doporučení k použití jakéhokoliv přípravku, procesu, zařízení nebo formulace v rozporu s jakýmkoliv patentem, a společnost The Dow Chemical Company neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky, že jejich užívání neporušuje žádný patent.

S OHLEDEM NA INFORMACE NEBO PŘÍPRAVKY, KTERÉ INFORMACE ZMIŇUJÍ, NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ EXPLICITNÍ NEBO IMPLICITNÍ, NA PRODEJNOST PŘÍPRAVKU, JEHO VHODNOST K DANÉMU ÚČELU ANI JAKÉKOLIV JINÉ.

Společnost The Dow Chemical Company se nezavazuje aktualizovat nebo opravovat jakékoliv informace, které se objeví na internetu nebo na tomto WWW serveru. Externí stránky se řídí vlastními podmínkami použití a neřídí se zásady ochrany osobních údajů společnosti Dow, podmínkami použití stránky, oznámením o přístupnosti, ani jinými podmínkami a zásadami.